РАЗШИРЕТЕ КАРИЕРНОТО СИ РАЗВИТИЕ С КОНТУРГЛОБАЛ

Насочвани от нашите ценности, ние даваме приноса си за снабдяването на планетата с електроенергия, като разработваме, придобиваме, притежаваме и експлоатираме активи за производство на електроенергия по най-високите стандарти по света.

Мисията ни е да развиваме, придобиваме и управляваме компании за генериране на електроенергия по целия свят, създавайки икономическа и социална стойност чрез по-добра експлоатация и като подпомагаме местните общности там където работим.

Работейки без граници по целия свят

нашият глобален екип прилага най-добрият в класа си технически и управленски опит и експертни познания в традиционните и иновативни технологии, за да предостави електроенергия на местните икономики и общности по света.