Кои сме ние

ContourGlobal е компания, в която процъфтяват хора с предприемачески дух, страст към върхови постижения, тези, които искат да направят нещата различни.  Търсим хора с диверсифицирани умения, квалифицирани и способни да сътрудничат хора, които да се присъединят към редиците ни за да продължим да изграждаме глобалния си бизнес.

Нашите талантливи всеотдайни служители са в основата на успеха - те живеят с ценностите на компанията и максимално ефективно прилагат принципите ѝ по целия свят.

Нашите хора

Наемаме и развиваме способностите на невероятни хора

Ангажираме  се да набираме и задържаме в компанията отлични специалисти и да развиваме техните умения и способности в бизнесите на компанията по света. Искаме всички в ContourGlobal да се развиват отлично и да стигнат далеч, за да могат да реализират собствените си индивидуални цели и да постигнат повече като част от сплотен многонационален екип.

Осигуряване на най-доброто кариерно начало на нашите служители

В ContourGlobal силно акцентираме върху интегрирането на новите служители и запознаването им с начина на работа на ContourGlobal. Това става все по-важно, тъй като продължаваме да се разрастваме и разширяваме. Разполагаме с цялостна програма за запознаване с компанията, с която новоназначените служители имат възможност в значителна степен да се запознаят с реалностите в цялата организация и да получат обучение, което включва теми като борба с корупцията и човешките права.

Подобряване на обучението и развитието

Ние сме дълбоко ангажирани да дадем възможност на нашите хора да учат и да се развиват възможно най-добре. За тази цел предлагаме широка гама от курсове за обучение и възможности за професионално развитие.

Нашата култура

Култивиране на култура на откритост и сътрудничество

В ContourGlobal се фокусираме върху култивирането на силно отворена и прозрачна работна среда. Илюстрация за това са нашите 3C: комуникация, сътрудничество, координация и 2T (навременност и прозрачност). Използваме технологиите, за да засилим още повече културата ни на близко сътрудничество.

„5 защо“ са в основата на нашата култура на непрекъснато усъвършенстване

„5 защо“ е техника, използвана във фазата на анализ на метода Six Sigma DMAIC (Определяне, измерване, анализ, подобряване, контрол) и ни помага да премахнем слоевете от симптоми, за да достигнем до първопричината за даден проблем. Когато възникне проблем, ние търсим първопричината, като питаме „Защо?“ пет пъти и неговата ефективност се крие във факта, че отговорите идват от хора, които имат практически опит във въпросния процес или проблем.

Култура на растеж

За нашите хора критичен компонент за разширяване на икономическата база е справедливата и безпристрастна политика за възнаграждения. Нашите политики се прилагат за всички служители на ContourGlobal, независимо от нивото, ролята или локацията където работят. Възриехме култура на „заплащане за постигнати резултати“ и стратегия за възнаграждение, като общото възнаграждение  включва основна заплата, годишен бонус и придобивки за служителите.

Безопасността на първо място

Големите експлоатационни компании водят с отлични показатели за здраве и безопасност и КонтурГлобал не е изключение. През 2017 г. обявихме най-важната инициатива за безопасност в нашата 12-годишна история - Нулево ниво на злополуки, която е нашият ангажимент да работим с нулев брой наранявания или щети във всички наши компании. 

Всички бизнеси на ContourGlobal по света се придържат към един и същ набор стандарти за здраве и безопасност, независимо дали законите на държавата, в която се намира бизнесът, са високи колкото нашите стандарти или не. Ние настояваме за това не само пред собствените ни служители, но и пред всеки, който работи за нас под каквато и да е форма. Това със сигурност затруднява постигането на дръзките ни цели - реалността в света е, че очакванията за здравето и безопасността не са на нивото, на което трябва да бъдат навсякъде. Но вътре в производствените си съоръженияр очакваме и прилагаме същите високи стандарти, независимо от локацията на бизнеса.

Институт Кембъл

Като признание за ангажираното отношение към Здравето и безопасността и постигнатите изключителни резултати, през 2019 г. Contour беше приет за член на престижния институт Campbell, водеща организация за здраве и безопасност, с дейност, концентрирана върху  елиминирането на трудовите злополуки на работното място, която обединява водещи компании - съмишленици за споделяне на най-добри практики и данни за непрекъснато подобряване на оперативното представяне.