Нашите принципи и ценности

Основните ни ценности и принципите за устойчивост са в основата на всичко, което правим. Те са основният двигател на нашите дейности, от израстването до възлагането на по-високи отговорности на служителите и в крайна сметка създават стойност за акционерите.

Нашите ценности

  • Да се грижим за здравето, безопасността, благосъстоянието и развитието на нашите хора.
  • Да работим прозрачно, с морал и почтеност.
  • Да работим усилено и без граници като мултинационален, интегриран екип.
  • Да очакваме, прегърнем и дадем възможност за върхови постижения и непрекъснато учене чрез смирение и знанието, че ще се провалим, но когато това се случи, ще извадим поука.
  • Да спазваме ангажиментите към онези, които ни се довериха.

Нашите четири принципа на устойчивост

  • Ние работим безопасно и ефективно и минимизираме въздействието върху околната среда
  • Растем добре
  • Управляваме бизнеса си отговорно
  • Подобряваме работната си среда