Сподели тази позиция

Electrical and C&I Technician

Дата: 25.02.2023

Локация: Mednikarovo, BG, 6294

Компания: Contour Global

 

КонтурГлобал създава, придобива и управлява електропроизводствени мощности с доказани и иновативни енергийни технологии. Ние сме бързоразвиваща се международна компания основана през 2005 г., чийто експоненциален растеж ни е направил собственик и оператор на портфолио от мощности с ВЕИ и топлоелектрически централи в 20 държави на 4 континента.
Независимо къде развиваме дейността си, ние съблюдаваме най-високите стандарти за здраве и безопасност, опазване на околната среда, социална отговорност и благоденствието на нашите служители. Нашият дългогодишен ангажимент в сферата на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) включва постигане на въглероден неутралитет до 2050.
Придобиването на КонтурГлобал от KKR – частен инвестиционен фонд ще ни предостави големи възможности да разширим своето портфолио, да увеличим инвестициите в енергийния преход и да се възползваме от новите възможости на основните си пазари.
Нашата култура и ценности са гордостта на многонационален интегриран екип от близо 1500 служители, който приема професионалисти с дух на предприемачество, иновативност, амбиция и сътрудничество.

 

 

ЕЛЕКТРО И КИП ТЕХНИК

В България компанията оперира и е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ - втората по големина топлоелектрическа централа в страната, с инсталирана мощност от 908 MW. За осигуряване на поддръжката на Централата ние търсим кандидат за длъжността „„Електро и КИП техник”.
Основни отговорности и задължения:

 

•    Извършва настройка, проверка, ремонт и поддръжка на електрически защити, електрическо и КИП оборудване и издава протоколи от проверките;
•    Участва в изпълнението на основните и текущи ремонти в предвидените обеми на съоръженията в звеното, за което отговаря;
•    Изпълнява монтажни и ремонтни дейности;
•    Осигурява качествена поддръжка и ремонт на eлектро- и КИП оборудването според нормативните документи и изисквания;
•    Отстранява възникналите повреди и неизправности по електрическото и КИП оборудване;
•    Участва в изпълнението на планови ремонти по утвърден график;
•    Планира необходимостта от резервни части, материали и инструменти, с оглед изпълнението на поставените задачи и докладва тяхната наличност;
•    Извършва периодични проверки на ЛПС (лични предпазни средства), съгласно нормативните документи;
•    Участва активно при отстраняването на възникнали аварийни ситуации;
•    Осигурява, съхранява и актуализира необходимата техническа документация за електрическото, КИП оборудване и електрически защити;
•    При необходимост участва в актуализацията и обновяването на ремонтната документация;
•    Извършва диагностика при проблеми с електро- и КИП оборудването и електрическите защити и предлага решения за отстраняването им;
•    Познава и спазва законите и нормативните актове специфични за областта, в която работи;

 

Изисквания към кандидатите:

 

•    Средно техническо или висше техническо образование в областта на Електротехника - силно или слаботокова специалност;

 

За предимство се считат:
•    предишен опит на сходна позиция
•    умения за работа с релейни защити;
•    умения за работа с PLC (индустриални контролери);
•    добро боравене и разчитане на ел.схеми;
•    добро познаване на КИП оборудване
•    познаване изискванията на правилници и наредби за безопасност и техническа експлоатация при работа в топлоелектрическа централа
•    владеене на Английски език.

 

Личностни качества и умения:
•    гъвкавост и проактивност при откриване и отстраняване на проблеми
•    добри комуникативни умения и умения за работа в екип
•    инициативност и дисциплинираност
•    желание за обучение и повишаване на професионалната квалификация.

КонтурГлобал предоставя равни възможности за труд и е създал многообразнен екип от служители, който отразява вълнуващата среда на общостта, в която работим и пазарите, в които развиваме дейност.